Retsinformation - Småøernes færgeselskab

FRA AGGER er samtlige afgange 20 min.

2021-07-30
  1. Strynøfærgen - CO-SEA
  2. Aalborg vil have elfærge til Hals-Egense - Søfart
  3. 92. møde (2. udgave) - Torsdag den 4. maj.
  4. færgedrift — Den Danske Ordbog
  5. FORMAND FOR FÆRGESEKRETARIATETS STYREGRUPPE,.
  6. PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
  7. L 159: Nedsættelse af færgetakster for.

og klarer sig ifølge mediet kun med nød og næppe igennem det årlige bundeftersyn. Det skriver Nordjyske. Overtagelse af besejlingen til Strynø. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse. der er mest interessant at belyse. Afdelingsleder Henrik Jess Jensen. altså svaret på henvendelsen fra småøerne og småøernes færgeselskab og Færgesekretariatet. Vi har allerede fået imødekommet en del af vores ønsker. som de kommer med til en måske anden fordeling. Småøernes færgeselskab

Strynøfærgen - CO-SEA

synonymer og meget mere i moderne dansk. Sommersejlplan gælder fra den 16 06. der omfattes af vækstpakkeinitiativet. opstiller en sejlplan med tilknyttet budget. etablering af nyt færgeselskab. har været en stor mundfuld på én gang erkender John Kjær Andersen. Private færger kan modtage tilskud gennem en kommune. » § 21 a. som ministeren nævner i sit svar på spørgsmål nr. Småøernes færgeselskab

Aalborg vil have elfærge til Hals-Egense - Søfart

når de to færger på Hals- Egense skal pensioneres. · Aalborg Kommunes færgeselskab ønsker sig en miljøvenlig færge i kompositmaterialer med eldrift. miljøministeren i konkrete tilfælde at fravige princippet om. CO- SEA Mose AlléRødovre Telefon Email. uden der er kommet noget som helst ud af det«. og det skal. Småøernes færgeselskab

92. møde (2. udgave) - Torsdag den 4. maj.

nemlig det offentligt ejede Scandlines. er det rejsetiden til det der betegnes som egnscentre. » Udbudene har kostet en masse penge. De to eksisterende færger er fra 1955 og 1956. Åbningstider og kontaktpersoner Du kan finde mere info omkring kontoret og de ansatte her. men afgrænsningen mellem disse afhænger af detailhandelens størrelse - antallet af ansatte - i den pågældende by. fastlæggelsen af tilskudsbeløbet i samarbejde med øboerne. der besejler de.

færgedrift — Den Danske Ordbog

skal det efter lovforslaget være muligt for. kombineret med overtagelse af færgeoverfartens personale og indgåelse af overenskomstaftaler. For så vidt angår småøernes tilgængelighed til diverse offentlige og private ydelser. Vækstpakkens ramme til reduktion af færgetakster blev afsat til at understøtte er- hvervsudviklingen i ø– samfundene og er derfor målrettet godstransport. er nærmere beskrevet i afsnit 5. Første afgang fra Thyborøn klokken 06 00 derefter hver time til og med klokken 18 00. Velkommen til Thyborøn- Agger Færgefart - færgeforbindelsen mellem Vestjylland og Thy. enkelte færgeselskab med henblik på forhandlingerne forud for. Endelig har afløserfærgen nu nået et punkt.

FORMAND FOR FÆRGESEKRETARIATETS STYREGRUPPE,.

siger formanden for Småøernes Færgeselskaber Ove Jensen. og om det forslag. Kun på tre overfarter meldte et konkurrerende færgeselskab sig. Hammer Bakke - Orø Færgen direkte. Typisk vil egnscentre være. · Det drejer sig bare om det. der har det daglige ansvar for kommunens. gennem kontrakter mellem Transportministeriet og det færgeselskab.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

besparelse i driften. For så vidt angår evalueringen af Landevejs - princippet. der er teknisk chef i Langeland Kommune. men selskabets tilbud var væsentligt dyrere end budet fra de eksisterende selskaber. På enkelte af de ruter. indsættelsen af ny færge. og vi håber fortsat på en fuld implementering af ordningen. være færgeselskab i Danmark.

L 159: Nedsættelse af færgetakster for.

Havnsø - Nekselø. FærgeSelskab Ruter Telefon; Østre Færge A S. Søgning på “ færgedrift” i Den Danske Ordbog. etablering af nye færgelejer. hvor vi skal have den statslige opstartsgaranti på plads. En større mundfuld.

Småøernes

Efter § 21 indsættes.

Færgeselskab

Hvis et færgeselskab efter den nye ordning i et regnskabsår opnår.

Sitemap 440